tisdag 27 oktober 2015

Värdegrundsdag


I fredags hade hela Alviksskolan värdegrundsdag då vi arbetade i faddergrupper hela dagen.

Våra duktiga 6:or hade fått planera samarbetslekarlekar som de sedan höll i under ett pass av dagen.
Det var mycket uppskattat av både pedagoger och de yngre eleverna. Kul!!

Här kommer några bilder från dagen.

Dagen avslutades med "Just dance" i idrottshallen. onsdag 21 oktober 2015

Film

QRCode

På vår samarbetesblogg i matematik "matteunited" valde några elever att göra denna film om Alviksskolan.

Använd appen qr reader för att se filmen :-)

söndag 11 oktober 2015

Vecka 41 och 42

Hej!

Den här veckan har vi startat upp ett grupparbete i historia. Eleverna arbetar i mindre grupper med olika delar från Medeltiden, de läser, skriver tankekartor och sammanställer texter och bilder. Arbetet ska sedan publiceras med hjälp av appen Book Creator. Under v. 43 ska vi redovisa muntligt för varandra i klassen.

Både den här veckan och förra veckan har vi under svenska-passen diskuterat och pratat en hel del om flyktingkrisen som råder i Europa. Vi har läst en artikel från NSD som handlade om strejken på finska sidan i Haparanda/Torneå och alla elever har fått skriva ner sina tankar om ämnet och sedan har vi lyft en del tankar gemensamt. Kloka och duktiga elever.

Vi har också läst ett utdrag ur en bok skriven av författaren Monica Zak som heter "En pojke med tur". Den handlar om en 6-årig pojke som tvingas fly från en liten stad i Afghanistan tillsammans med sin mamma och syster, men under flykten kommer pojken ifrån sin mamma och tvingas fortsätta på egen hand. Sån tur är klarar han sig och kommer så småningom till Sverige. Texten väckte engagemang och många tankar bland eleverna. Nästa vecka fortsätter vi läsa texter och diskutera på samma sätt.

I veckan har vi också gjort skolans trivselenkät som vi gör en gång per termin. Fredag v. 43, innan höstlovet, kommer vi att ha en Värdegrundsdag där hela Alviksskolan samarbetar.

Nästa vecka:  
På måndag och tisdag är jag och Katarina på mässa i Norrköping där vi ska berätta om förra årets storyfication-projekt www.greenshipofalvik.blogspot.se
Mona Hellberg och Britta Bergström vikarierar.

Annars är det en vanlig vecka, kolla under läxor i kalender för mer info.

Ha de gott!

Linda

onsdag 7 oktober 2015

Disco lördag 10 oktober
På lördag är det disco i Alviksskolans idrottshall, det är några gymnasieelever som driver ett UF företag som anordnar discot. 

De är aktiva på sociala medier, gå gärna in där och titta. 
Kidsevent UF @instagram
Kids Event UF @facebook 

Eftersom detta disco anordnas i Alviksskolans sporthall har åk 5 som traditionsenligt ordnar disco samband med höstlovet valt att flytta sitt disco till senare, de återkommer med nytt datum. 


torsdag 1 oktober 2015

,Appen numberkiz var till stor hjälp vid problemlösningspasset.


Vi har startat ett samarbete med två andra klasser i Sverige. Det handlar om matematik, gå in på länkad blogg och läs mer http://matteunited.blogspot.se/. På om sidan kan ni läsa tankarna bakom projektet. Det ska bli jättespännade. Vi "skypade" med de andra klasserna och de skulle ta reda på var i Sverige de andra skolorna befann sig. Till sin hjälp hade de en kartbok och fick endast ställa ja och nej frågor. Riktigt kul!


Rymden och universum utforskas. Här tillverkar eleverna egna raketer.